Mooi Rijnhuizen

is ook... duurzaam

LBP|SIGHT formuleert tien bouwstenen voor een gedegen, realistisch, uitvoerbaar en dus succesvol plan voor duurzame gebiedsontwikkeling. Ze vormen de aanzet tot kritisch nadenken waarbij passende ruimtelijke kwaliteit het uitgangspunt is. Hierbij is de aandacht niet alleen gericht op de aanwezige gebouwen, maar op het hele gebied. Wie deze bouwstenen hanteert, heeft de basis voor duurzame gebiedsontwikkeling staan.

Start